Arjan Lejour

Gastauteur

Centraal Planbureau en Tilburg University

Portret van Arjan Lejour
Arjan Lejour

Arjan Lejour is sinds 1996 werkzaam bij het CPB; eerst als wetenschappelijk medewerker en vanaf 2005 als programmaleider. Zijn onderzoek concentreert zich op Europese vraagstukken betreffende de interne markt, EU-uitbreiding, economische hervormingen (Lissabon-agenda) en subsidiariteitsvraagstukken. Daarnaast heeft globalisering zijn aandacht waaronder de WTO, openheid en economische groei en handel in diensten. In 1995 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar de effecten van Europese integratie op sociale zekerheidstelsels aan de Universiteit van Tilburg.

Artikelen

Goedkoper geknipt, maar niet vaker: de effecten van de btw-verlaging voor kappers image
Goedkoper geknipt, maar niet vaker: de effecten van de btw-verlaging voor kappers
Aan belastingveranderingen liggen idealen en verwachtingen ten grondslag. Zo werd op 1 januari 2000 de btw-verlaging van arbeidsintensieve diensten ingevoerd met als achterliggend doel om de formele werkgelegenheid te bevorderen en de informele se...
Belast de winst waar die gemaakt wordt! Logisch toch? image
Belast de winst waar die gemaakt wordt! Logisch toch?
De belastingontwijking door grote multinationals is uitgebreid in het nieuws. De aanpak ervan wordt gevoerd onder wervende slogans als “belast de winst waar die gemaakt wordt”. Dat lijkt voor de hand te liggen, maar CPB-economen Bettendorf, Lejour...
Toegenomen vermogensongelijkheid heeft alle schijn van tijdelijk fenomeen image
Toegenomen vermogensongelijkheid heeft alle schijn van tijdelijk fenomeen
Uit een eerdere bijdrage van Salverda (2015) blijkt dat de vermogensongelijkheid in Nederland tot recordhoogte is gestegen. Bij dit resultaat is echter wel een aantal kanttekeningen te plaatsen. De onheilspellende boodschap van Piketty lijkt vo...
Doorsluisroutes bieden forse belastingverlaging voor multinationals image
Doorsluisroutes bieden forse belastingverlaging voor multinationals
Bilaterale belastingverdragen worden met de beste intenties afgesproken om dubbele belastingheffing te voorkomen. Tegelijkertijd bieden deze verdragen multinationals de gelegenheid om door investeringen via derde landen te laten lopen de belastin...