Personalia

 • Raymond Gradus nieuwe voorzitter Colleges financieel toezicht

  Met instemming van de landen en de openbare lichamen van het Koninkrijk heeft de Rijksministerraad prof. dr. Raymond Gradus benoemd als nieuwe voorzitter per 1 juli 2017 van de drie Colleges financieel toezicht. De heer Gradus (1962) studeerde algemene en bedrijfseconometrie aan de Universiteit van Tilburg, waar hij in 1990 promoveerde en enige tijd als universitair docent algemene economie werkzaam was. Vanaf 1992 werkte hij achtereenvolgens bij het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Op het laatste Ministerie was hij vijf jaar directeur Financieel Economische Zaken. Hij was van 2008 tot 2015 directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Per 2004 is hij hoogleraar Bestuur en Economie van de Publieke en Non-profit sector aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

 • Onderdirecteur Clemens Kool vertrekt bij CPB

  Onderdirecteur Prof. dr. Clemens Kool gaat het Centraal Planbureau (CPB) verlaten. Hij wordt per 1 augustus 2017 hoogleraar Internationale Macro-economie en Monetaire economie (International Macroeconomics and Monetary Economics) aan de School of Business and Economics (SBE) van de Universiteit Maastricht om zich weer meer te kunnen wijden aan het doen van wetenschappelijk onderzoek.

  Tot 1 augustus as. blijft hij in functie als onderdirecteur bij het CPB. Daarna blijft Clemens als Academic Partner aan het CPB verbonden.

  Clemens Kool is sinds 1 maart 2015 in dienst bij het CPB als onderdirecteur. Daarvoor was hij hoogleraar Financiering en Financiële Markten aan de Utrecht University School of Economics (USE).

 • Jeroen Hinloopen nieuwe onderdirecteur CPB

  Prof. dr. Jeroen Hinloopen is benoemd tot onderdirecteur van het Centraal Planbureau. Hij vult per 1 februari 2017 de vacature op die was ontstaan door het vertrek van Bas ter Weel.

  Jeroen Hinloopen is sinds 2015 hoogleraar Industriële Organisatie aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.), onderdeel van de Universiteit Utrecht. Hij is daar tevens de onderwijsdirecteur. Vóór deze periode bezette hij dezelfde leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam en aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Jeroen is daarvoor ook werkzaam geweest bij het ministerie van Economische Zaken en De Nederlandsche Bank. In 1997 is hij gepromoveerd aan het European University Institute in Italië.

 • Professor Bas ter Weel nieuwe directeur van SEO Economisch Onderzoek

  Prof. dr. B.J. (Bas) ter Weel (1975) is benoemd tot algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek. De benoeming gaat in per 1 september 2016. Tevens wordt hij benoemd tot hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Het bestuur en de medewerkers van SEO zijn zeer verheugd met de komst van de heer Ter Weel naar SEO. 

  Bas ter Weel is momenteel onderdirecteur van het Centraal Planbureau (CPB) en is als hoogleraar economie verbonden aan de Universiteit Maastricht. Eerder was hij sectorhoofd Arbeid en Onderwijs en sectorhoofd Internationale Economie bij het CPB en bekleedde hij functies binnen de strategieafdeling van de Autoriteit Financiële Markten en aan de Universiteit Maastricht. Hij studeerde Economie aan de Universiteit Maastricht. Hij is in 2002 gepromoveerd tot doctor in de economische wetenschappen op het proefschrift ´The computerization of the labour market´. 

  Ter Weel volgt Barbara Baarsma op die in januari 2016 bij SEO vertrok om als directeur Kennisontwikkeling te worden benoemd bij de Rabobank.

 • Portret van Bas ter Weel

  Onderdirecteur Bas ter Weel gaat het CPB verlaten

  Bron: CPB

  Onderdirecteur Bas ter Weel gaat het CPB verlaten. Op 1 september treedt hij aan als algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek. SEO doet onafhankelijk toegepast economisch onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Ter Weel wordt ook benoemd tot hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam.

 • Barbara Baarsma wordt directeur kennisontwikkeling Rabobank

  Bron: SEO

  Na 10 jaar in de directie van SEO Economisch Onderzoek te hebben gezeten, neemt Barbara Baarsma in februari 2016 afscheid. Zij start op 1 april 2016 bij de Rabobank als directeur Kennisontwikkeling. Barbara Baarsma blijft hoogleraar Marktwerking- en mededingingseconomie aan de Universiteit van Amsterdam, Kroonlid bij de SER en lid van de Monitoring Commissie Corporate Governance. Als gevolg van haar nieuwe functie bij de Rabobank legt zij haar commissariaten bij Loyalis nv, Aon Groep Nederland bv en Stichting Espria neer, evenals haar andere nevenfuncties.

Video

20 feb 2017